Wirtualne biuro

Wirtualne biuro

Prowadzimy usługę wirtualnego biura inaczej nazywaną wirtualnym adresem lub wynajmem adresu na siedzibą firmy. W ramach usługi użyczamy naszego adresu: ul. Wiejska 8, Łomianki do zarejestrowania Państwa firmy, a także odbieramy Państwa korespondencję przychodzącą na adres. Usługa rozliczana w cyklu miesięcznym. W celu uzyskania informacji o aktualnej cenie usługi proszę dzwonić pod numer 784 615 […]

Zmiany od 2018!

Zmiany od 2018!

Slider

Jedną ze zmian związanych  z tzw. dużą nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych, jest to, że podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej nie będą mieli obowiązku wpłacania zaliczki obliczonej według powyższych zasad, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł.  Czytaj więcej about Zmiany od 2018!